top of page

OM MIG:

 

 

Som det fremgår af mit curriculum, har jeg arbejdet i sundhedssektoren næsten hele mit liv. Dette har givet erfaringer og indsigter om livet, om døden, om at sprudle, leve og overleve, om tab og sorg, om berigelse, befrielse, fordybelse, om  glæden ved den dyrebare, følsomme tilværelse - ikke mindst om vores fælleskab med de personer der står os nærmest, samt med alle de andre levende væsener på vores smukke planet.

Disse erkendelser danner grundlaget for at skabe relationer til andre mennesker, samt for at skabe billeder og figurer over alt det betydningsfulde, jeg har ladet mig berøre og bevæge af!  

Som de fleste andre børn og unge har jeg tegnet, malet, modeleret, fotograferet, fantaseret og moret mig med alt det kreative tilværelsen byder på. Som voksen har jeg rejst til mange forskelligartede dele af verden, - af interesse for, og nysgerrighed efter andre kulturelle normer, familieforhold, begrebsverdener, livsvilkår og helingsmetoder. Der har været så meget godt at hente i det fjerne og fremmede!

Jeg har boet, levet livet, arbejdet og uddannet mig i USA igennem 15 år.

 

Gejsten over mødet, nærværet, opdagelserne, overraskelserne fortsætter heldigvis!

Marianne Thorborg Ottosen, Cand.Psyk.

Specialist og Supervisor i Psykoterapi.

Somatic Experiencing practitioner.

Medlem af Dansk Psykolog Forening.

Medlem af SE-foreningen.

Medlem af Bestyrelsen, Dansk Psykologforening, Kreds Storstrøm

Terapi forandrer - også psykologer!

At følge klienters lidelser og udvikling påvirker ikke blot psykologer professionelt. Arbejdet sætter også aftryk på privatlivet i en grad, så psykoterapeuter ligefrem ændrer sig personligt. Taknemmelighed, mod, åbenhed, tolerance og stor forståelse af egne følelser, men også sårbarhed, tabt sponitet, vægring over for overfladiske relationer, er nogle af de ting mange beskriver, samt det at være blevet mere givende i familien og i private relationer. Alt i alt oplever de, at jobbet som psykoterapeut først og fremmest er et berigende privilegium.                                                                                                                                        Frit efter artikel om forsker Marit Råby.

bottom of page