top of page
Min terapeutiske tilgang:
 
Inkluderer både den tankemæssige, den følelsesmæssige og den kropslige side af dig og din oplevelse af dit liv i denne kultur.
 
Vores måde at knytte os til andre er det, der bærer os igennem livet. Når vi har vanskeligheder i relationer til de personer der står os nærmest, lider vi og kan ikke finde den indre fred og styrke.
Vores evne til at handle effektivt og takle livets opgaver hæmmes.
Tab, misbrug, svigt, krænkelser traumer og andre overskridelser af vores grænser forstyrrer sindets harmoni og vores selvværd forringes. - Da vi også reagerer på traumer som andre pattedyr, arbejder jeg med SE terapi, for at facilitere den kropslige forløsning. 
Både vore tanker, vore følelser og den sansede oplevelse i kroppen er påvirket af det, der skete, eller det der ikke skete, som skulle være sket, igennem alle årene. Alle disse aspekter er derfor med i den helende proces, der er iboende i mennesket, og som jeg kan guide og støtte dig igennem.
Hvis vi ikke er blevet elsket og accepteret som det unikke væsen vi er, fyldes vi med skam. Vi reagerer derefter med vrede og ved at trække os fra relationen, når vi konfronteres med noget uhensigtsmæssigt vi har gjort.
Når vi derimod er blevet accepteret og elsket som den vi er, vil vi senere i livet reagere med skyld når vi har gjort noget uheldigt, og vil række ud og forsøge at 'reparere' relationen.

"Den største opdagelse du nogensinde vil gøre, er potentialet i dit eget sind!"

José Silva

"Kun de sårede soldater kan stå i kærlighedens tjeneste."

                                                                                                                  (Thornton Wilder)

bottom of page